ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η ΑΜΠΠΕ Α.Τ.Ε. διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 στη Συντήρηση και Εγκατάσταση Υποσταθμών Υψηλής και Μέσης Τάσης καθώς και στην κατασκευή ερμαρίων και ηλεκτρικών πινάκων. Επίσης διαθέτει πιστοποίηση ΕΛΟΤ&ISO 1801:2008/OHSAS 1801:2007 Υγιεινής και Ασφάλεια στην Εργασία.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ