ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • Πλήρης εξοπλισμός εργαλειομηχανών κατασκευής και συντήρησης:
 • - Υποσταθμών Υψηλής και Μέσης τάσης.
  - Γραμμών και πυλώνων 150 Kv..
  - Γραμμών και στηλών 20 Kv.
  - Υπογείων δικτύων 150, 20, 0.4 Kv.


 • Πλήρης εξοπλισμός πλήρωσης SF 6.

 • Αποθήκη υλικών Μ.Τ. για άμεση αποκατάσταση βλαβών.

 • Όργανα ελέγχων και μετρήσεων.

 • Τρία φίλτρα μονωτικών λαδιών 600 1800 και 2000 lt/h.

 • Ανταλλακτικός Μ/Σ ισχύος 800 kVA και 500 kVA για άμεση αντικατάσταση κατεστραμμένου, επί ενοικίου.

 • Γερανοφόρο Όχημα με δυνατότητα ανύψωσης 3 tn.

 • 3 αυτοκίνητα κινητά συνεργεία πλήρως εξοπλισμένα άμεσης επέμβασης.


Εξοπλισμός ΑΜΠΠΕ Α.Τ.Ε. Εξοπλισμός ΑΜΠΠΕ Α.Τ.Ε. Εξοπλισμός ΑΜΠΠΕ Α.Τ.Ε.