ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

Η αποτελεσματική και έγκαιρη προληπτική, διαγνωστική και διορθωτική συντήρηση μεγιστοποιεί τη λειτουργική αξιοπιστία του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος εξοπλισμού του ΥΣ (ΜΣ, Διακοπτικά στοιχεία, βοηθητικά κυκλώματα, προστασίες, συστήματα ελέγχου, μετριτικές διατάξεις).

Η περιοδική συντήρηση θα πρέπει να εγγυάται τη διαθεσιμότητα και αξιοπιστία του εξοπλισμού.

Η πολύχρονη μας πείρα στη συντήρηση Υ.Σ. Μέσης και Υψηλής Τασης αποτυπώνεται στην έκδοση του Εγχειριδίου Προληπτικής Ηλεκτρολογικής Συντήρησης από ομάδα μηχανικών της ΑΜΠΠΕ ΑΤΕ.

Όλοι οι μηχανικοί μας είναι εξοικιωμένοι και χρησιμοποιούν τις πιο εξελιγμένες τεχνικές διάγνωσης και επισκευής υποβοηθούμενοι από τον άρτιο και τεχνολογικά εξελιγμένο εξοπλισμό μας.

Κύριος μας στόχος η μείωση του χρόνου που χρειάζεται για την ολοκλήρωση της συντήρησης για τη μείωση του χρόνου διακοπής της τάσης, καθώς και την αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος που συντηρείται.

Χάρην της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας μας σε μεγάλο αριθμό συντηρήσεων υποστηρίζουμε τη συντήρηση μιας ευρείας γκάμας εξοπλισμού όλων των γνωστών εταιριών παραγωγής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (ΑΒΒ, SCHNEIDER, ALSTOM, SIEMENS) ανεξάρτητα από την παλαιότητα του, καθώς και άλλων λιγότερο ευρεύως γνωστών εταιριών.

Πριν τη συντήρηση γίνεται αναλυτική αξιολόγηση του συστήματος και δημιουργία προγράμματος συντήρησης βασισμένο στην κατάσταση του εξοπλισμού (παλαιότητα, καταπόνηση από φορτία - περιβαλοντικές συνθήκες), τις ανάγκες του πελάτη και τα χρονικά περιθώρια για διακοπή της τάσης.

Μετά τη συντήρηση γίνεται από εμάς αναλυτική καταγραφή της κατάστασης του εξοπλισμού που συντηρήθηκε και δημιουργείται αναφορά συντήρησης που συμπεριλαμβάνει και τα αποτελέσματα των ελέγχων και μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν για κάθε κομμάτι του εξοπλσιμού ξεχωριστά αλλά και για τον ΥΣ συνολικά. Επίσης στην αναφορά μπορεί κανείς να βρει παρατηρήσεις για προβλήματα που ανακαλύφθηκαν και προτάσεις για βελτίωση της εγκατάστασης. Η αναφορά παραδίδεται στον πελάτη για αρχειοθέτηση και μέτρο σύγκρισης με τις αναφορές των επόμενων συντηρήσεων για την καλύτερη αξιολόγηση της κατάστασης του εξοπλισμού με την πάροδο του χρόνου με στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μη προγραμματισμένης διακοπής από βλάβη στον εξοπλισμό.

Οφέλη Πελάτη Από την Περιοδική Συντήρηση
- Δημιουργεία αρχειου για τον ΥΣ για μελλοντική αναφορά σε αυτό και σύγκριση μεταξύ των συντηρήσεων
- Λειτουργική αξιοπιστία και αυξημένη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού
- Ελαχιστοποιημένος κίνδυνος από μη προγραμματισμένη διακοπή
- 24ωρη τηλεφωνική υποστήριξη σε περίπτωση προβλήματος
- Μικρός Χρόνος απόκρισης σε περίπτωση βλάβης
- Άμεση και σε προνομιακή τιμή κοστολόγηση της επιδιόρθωσης της βλάβης