ΜΕΛΕΤΕΣ

Η εταιρία ειδικεύεται στις παρακάτω μελέτες:

  • Υποσταθμών Υψηλής και Μέσης τάσης.
  • Βελτίωση του συντελεστή ισχύος (cosφ).
  • Εναερίων και υπογείων δικτύων Μέσης και Υψηλής τάσης.
  • Προστασίας και ελέγχου βοηθητικών κυκλωμάτων (Η/Ν) και αυτοματισμών (PLC).
  • Βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
  • Τιμολογίων ΔΕΗ.

Η συνεχής μελέτη και έρευνα αποτυπώνετε στο βιβλίο μας "Εγχειρίδιο Προληπτικής Ελεκτρολογικής Συντήρησης" που είναι στην 4η έκδοση του. Η αποδοχή του στο χώρο των τεχνικών και των επιμελητηρίων αποτελεί κίνητρο για την επιμονή μας στην έρευνα και τη μελέτη.ΑΜΠΠΕ Α.Τ.Ε.

Περιεχόμενα