ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΛΑΔΙΩΝ

Φίλτρα αναγέννησης μονωτικών λαδιών VIMAP 6 & 18 (600 & 1800 lt/h)

Η αναγέννηση επιτυγχάνεται με μηχανικά φίλτρα και δεξαμενή με σπειροειδή αποσβεστήρα όπου γίνεται η προσρόφηση της υγρασίας με χρήση ζεόλιθων.

Φίλτρο αναγέννησης μονωτικών λαδιών Fluidex (2000 lt/h)

Η αναγέννηση επιτυγχάνεται με τη βοήθεια στοιχείων φίλτρων που ονομάζονται coalescer. Το λάδι αφού προθερμανθεί (60οC), περνά μέσα από ένα στρώμα κυψελωτών fiberglass, όπου και διαχωρίζεται για να απομακρυνθούν τα στερεά κατάλοιπα της οξείδωσης, πριν εισέλθει μέσα στο θάλαμο κενού. Εκεί απομακρύνονται τα αέρια που είναι συσσωρευμένα στο λάδι και το νερό που περιέχεται σε αυτό.
Με μια μόνο κυκλική λειτουργία επιτυγχάνεται αύξηση της διηλεκτρικής αντοχής (>70 kV), απομάκρυνση υγρασίας (εώς 5ppm), στερεών σωματιδίων (εώς 0,5μm) και των διαλυμένων αερίων (εώς 0,1%).