ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Οι κατασκευές μας διακρίνονται για την αξιοπιστία τους και σε συνδυασμό με το κατάλληλο πρόγραμμα συντήρησης εξασφαλίζουν τη μακροβιώτητα του έργου.

Ο εξοπλισμός που επιλέγεται να εγκατασταθεί σε κάθε έργο διαλέγεται με αυστηρά κριτήτρια σύμφωνα με του ισχύοντες διεθνείς και εγχώριους κανονισμούς.

Κατασκευή υπαίθριων Υποσταθμών (μεταλλικοί οικίσκοι)

Διαθέτουμε γραμμή παραγωγής μεταλλικών οικίσκων για στέγαση υπαίθριων ηλεκτρικών υποσταθμών. Μπορούν να τοποθετηθούν τόσο σε φωτοβολταϊκά πάρκα όσο και σε οποιαδήποτε εγκατάσταση που απαιτεί υπαίθριο υποσταθμό.