ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Τεχνική μέτρησης θερμοκρασιών όταν ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός βρίσκεται σε λειτουργία με τη βοήθεια ειδικών ανιχνευτών υπέρυθρης ακτινοβολίας.

Συσκευή θερμογραφικής ανίχνευσης
- Χρησιμοποιειται σε θερμογραφικές επιθεωρήσεις.
- Στηρίζεται σε τεχνικές μεθόδους όπου δημιουργήται ένα θερμικό είδωλο του μηχανήματος που επιθεωρήται.
- Η συσκευή έχει και οθόνη όπου και απεικονίζονται τα hot spots.

Η διαδιακασία αποτελείται από 4 βήματα:
1. Θερμογράφηση εξοπλισμού με τη θερμοκάμερα.
2. Εντοπισμός προβληματικών σημείων εξοπλισμού.
3. Επισήμανση προβλημάτων.
4. Οργάνωση επισκευής προβλήματος.

Συσκευή FLUK
Συσκευή FLIR
Χρήσιμο εργαλείο για:
1. Την εκτίμηση των απαιτήσεων για επισκευή.
2. Την πρόληψη καταστροφικών βλαβών.

Εφαρμογές:
1. Ηλεκτρικά Συστήματα
2. Κτίρια
3. Στέγες

Παραδείγματα Θερμογραφικού Έλεγχου