ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΗΖ (ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ)


Η Προληπτική συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών που εγγυάται τη λειτουργία του ΗΖ και την τροφοδότηση της εγκατάστασης με τάση όταν είναι απαραίτητο.

Η προληπτική συντήρηση γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης του κάθε κατασκευαστή του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους και συνδυάζεται με τακτικούς ελέγχους καλής λειτουργίας ειδικά για τα ΗΖ λειτουργίας stand by.