ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Πραγματοποιούμε επιθεώρηση και ανάλυση του εξοπλισμού του πελάτη για απεικόνηση της κατάστασης του και εκπόνηση μελέτης για την επέμβαση ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης.

Η υπηρεσία εκτός από την οπτική επιθεώρηση του εξοπλισμού υποστηρίζεται και από τα παρακάτω διαγνωστικά εργαλεία της ΑΜΠΠΕ Α.Τ.Ε..

- Θερμογραφικός έλεγχος εγκατάστασης.
- Μετρήσεις και έλεγχοι με κατάλληλα όργανα.
- Φορητή συσκευή μέτρησης διηλεκτρικής αντοχής για την επιτόπου αξιολόγηση της κατάστασης των μονωτικών ελαίων του Μ.Σ..Παραλλήλα με την υπηρεσία διάγνωσης της κατάστασης του εξοπλισμού προσφέρουμε και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη λειτουργία του Υ.Σ. σας. Αναλυτικά:- Ενημέρωση για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις που αφορούν το σύστημά σας.
- Προγραμματισμός προληπτικής συντήρησης ή διορθωτικής επέμβασης.