Εταιρεία | ΑΜΠΠΕ Α.Τ.Ε.


ΑΜΠΠΕ Α.Τ.Ε.Η ΑΜΠΠΕ Α.Τ.Ε. αποτελεί συνέχεια και επέκταση της Β. Δρίτσα & Σια Ο.Ε. από τον Ιανουάριο του 1999. Η τελευταία ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1989 από ομάδα πεπειραμένων μηχανικών εξειδικευμένων στον ενεργειακό τομέα.ΑΜΠΠΕ Α.Τ.Ε.Η ΑΜΠΠΕ Α.Τ.Ε. είναι μια τεχνική - κατασκευαστική εταιρεία, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και κύρια ενασχόληση την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στην κατασκευή και συντήρηση υποσταθμών και δικτύων υψηλής και μέσης τάσης.ΑΜΠΠΕ Α.Τ.Ε.Η υψηλή ποιοτική στάθμη και η εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, είναι το κυριότερο πλεονέκτημα για τις εξειδικευμένες εργασίες που αναλαμβάνει.Από τον Απρίλιο του 2011 η έδρα της εταιρεία μας έχει μεταφερθεί στις νέες μας ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 1300 τ.μ. στο 18ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Καβάλας.