ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

Οι μηχανικοί μας είναι εκπαιδευμένοι στις πιο εξελιγμένες πρακτικές διάγνωσης και αντιμετώπισης μιας βλάβης.

Η απόκριση της εταιρείας μας στις βλάβες είναι 24ωρες το εικοσιτετράωρο και για αυτό το λόγο διαθέτουμε 3 αυτοκίνητα κινητά συνεργεία πλήρως εξοπλισμένα για άμεση επέμβαση στις βλάβες.

Η πολύχρονη ενασχόληση με Υποσταθμούς Μέσης και Υψηλής Τάσης μας παρέχει το πλεονέκτημα του άμεσου εντοπισμού της εστίας της βλάβης και την κατάρτιση σχεδίου αποκατάστασης της σε μικρό χρονικό διάστημα έτσι ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατό οι συνέπειες μιας διακοπής για τον πελάτη.